Materské školy

Materská škola

Materská škola sa nachádza na ul. Ul. čs. brigády 2 v obci Liptovský Mikuláš. Navštevuje ju cca 182 žiakov. V prípade záujmu môžte toto zariadenie kontaktovať telefonicky na čísle 044/5523400,resp. emailom na m.s.brigady@centrum.sk

Webstránka
Poloha na mape: