Stredné školy

Hotelová akadémia

Hotelová akadémia sa nachádza na ul. Čs. brigády 1804 v obci Liptovský Mikuláš. Navštevuje ju cca 546 žiakov. V prípade záujmu môžte toto zariadenie kontaktovať telefonicky na čísle 044/5522972,resp. emailom na

Webstránka
Poloha na mape: