Základné školy

Evanjelická SŠ

Evanjelická SŠ sa nachádza na ul. Komenského 10 v obci Liptovský Mikuláš. Navštevuje ju cca 259 žiakov. V prípade záujmu môžte toto zariadenie kontaktovať telefonicky na čísle 044/5514073,resp. emailom na riaditel@esslm.sk

Webstránka
Poloha na mape: