Materské školy

EP pri ZŠ s MŠ-MŠ

EP pri ZŠ s MŠ-MŠ sa nachádza na ul. Ul. P. J. Kerna 76 v obci Liptovský Mikuláš. Navštevuje ju cca 41 žiakov. V prípade záujmu môžte toto zariadenie kontaktovať telefonicky na čísle 044/5549252,resp. emailom na riaditel@zskernalm.edu.sk

Webstránka
Poloha na mape: